OBSAH

NC stroje

 • charakteristika
 • rozdělení
 • řízení
 •  
 •  

Základy programování

 • struktura NC-programu
 • programování dráhy nástroje
 • programování parametrů obrábění
 • obráběcí cykly
 • přehled funkcí

CAD/CAM systémy

 • počítačová podpora TPV
 • rozdělení CAD/CAM systémů
 • zpracování dat

Systém AlphaCAM

 • popis systému
 • ovládání
 • nastavení
 • režimy zobrazení

Programování NC soustruhu

 • souřadný systém soustruhu
 • tvorba geometrie obrobku
 • zadání obráběcích operací
 • tvorba vlastních nástrojů
 • simulace obrábění

Programování NC frézky

 • souřadný systém frézky
 • tvorba geometrie obrobku
 • zadání obráběcích operací
 • tvorba vlastních nástrojů
 • simulace obrábění

 

Sbírka úloh pro soustruh

 • Čep
 • Hřídel
 • Kotouč
 • Kleština
 • Úchytka

Sbírka úloh pro frézku

 • Deska
 • Lišta
 • Štítek
 • Forma
 • Odlitek